ΚΙΝΗΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ PDF Εκτύπωση E-mail
  • Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Χρίστος Τσαντήλας, Τακτικός Ερευνητής
  • Υπεύθυνος Λειτουργίας:
  • Προσωπικό: Δρ. Χρήστος Νούλας, Ευάγγελος Μπακογιάννης, Κωνσταντίνος Ντοκούζης, Φώτης Ντάφος

Είδος οργάνου Λειτουργία
Φορτηγό Αυτοκίνητο πετρελαιοκίνητο τύπου VAN Πετρελαιοκίνητο, διθέσιο
Μίξερ Μηχανικής ανάλυσης κατά Βουγιούκο Διασπορά μηχανικών κλασμάτων εδάφους
Κλισίμετρο Μέτρηση κλίσης επιφάνειας εδάφους
Προσομοιωτής βροχόπτωσης Δημιουργία τεχνητής βροχόπτωσης για μελέτη διάβρωσης εδαφών
Δειγματολήπτης εδάφους τύπου Ρ Δειγματοληψία εδαφών
Διεισδυτογράφος Μέτρηση αντίστασης εδαφών
Σετ λήψης αδιατάρακτων δειγμάτων Δειγματοληψία αδιατάρακτων δειγμάτων εδαφών
Σύστημα δειγματοληψίας νερού Δειγματοληψία νερού από ποταμούς, λίμνες, δεξαμενές
Φορητό αγωγιμόμετρο Μέτρηση αγωγιμότητας νερού – εδάφους
Ηλεκτρονικό θερμόμετρο Μέτρηση θερμοκρασίας αέρος
Υγρασιόμετρο – θερμόμετρο Μέτρηση υγρασίας – θερμοκρασίας εδάφους
Φορητό φωτόμετρο Μέτρηση ανόργανων στοιχείων σε δείγματα νερού
Μύλος άλεσης εδαφών Λειοτρίβηση εδαφικών δειγμάτων
Συσκευή κοσκίνισης εδαφικών δειγμάτων Κοσκίνιση εδαφικών δειγμάτων
Συσκευή πέψης δειγμάτων Πέψη εδαφικών δειγμάτων
Αυτόματος αναλυτής FOSS TECATOR αποτελούμενος από:
  • κανάλι ανάλυσης FIASTAR 5000 του οίκου FOSS TECATOR
  • κασέτα ανάλυσης ΝΟ2/ΝΟ3
  • κασέτα ανάλυσης ΝΗ4
  • κασέτα ανάλυσης Ρ
  • λογισμικό
  • αυτόματος δειγματολήπτης 120 θέσεων
Μέτρηση ΝΟ3-Ν, ΝΟ2-Ν, ΝΗ4-Ν, Ρ
Ψηφιακό φορητό pH-μετρο (HANNA) Μέτρηση pH εδαφικών δειγμάτων
Εργαστηριακό αγωγιμόμετρο HANNA Μέτρηση αγωγιμότητας εδαφών
Μαγνητικός αναδευτήρας Ανάδευση αιωρημάτων διαλυμάτων
Φορητό οξυγονόμετρο (ΗΙ 9143) Μέτρηση διαθέσιμου οξυγόνου
Μύλος άλεσης φύλλων Άλεση φυτικών δειγμάτων
(Υπερ)φυγόκεντρος Φυγοκέντρηση αιωρημάτων
Θερμόμετρο Μέτρηση θερμοκρασίας αέρος
Υδρόμετρα Βουγιούκου (10) Μηχανική ανάλυση εδαφών
Κύλινδροι Βουγιούκου (20) Μηχανική ανάλυση εδαφών
Ασβεστόμετρο Bernard Μέτρηση ελεύθερων ανθρακικών αλάτων
Soil Quality Test Kit Box Μέτρηση ποιότητας εδάφους στον αγρό
Φορητό σύστημα μέτρησης profile εδαφικής υγρασίας Μέτρηση εδαφικής υγρασίας
Data Logger DELTA-T Μέτρηση εδαφικής υγρασίας
Αισθητήρες υγρασίας Μέτρηση εδαφικής υγρασίας
Κλίβανος με εσωτερικό ανεμιστήρα Ξήρανση δειγμάτων εδάφους, φυτών
Σύστημα μέτρησης φυλλικής επιφάνειας DELTA-T Μέτρηση φυλλικής επιφάνειας
Αναλυτικός ζυγός οίκου PRECISA Ακριβής ζύγιση μικρών ποσοτήτων
Βροχόμετρο Μέτρηση βροχής
Συσκευή προβολής Projector MU LP-0340-V με φορητό ΗΥ PRESARIO 1800 XL-381-P Παρουσιάσεις

  
 


Developed and Designed by