ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Γ.Σ.Π.) PDF Εκτύπωση E-mail
 • Υπεύθυνος: Δρ. Λεωνίδας Τούλιος, Αναπληρωτής Ερευνητής
 • Προσωπικό:
  • Αλέξανδρος Τσιτούρας
  • Κωνσταντίνος Ντοκούζης
Εξοπλισμός Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης και GIS
Λογισμικό (software)
 • Envi 4.7
 • ArcGIS 9.2 with extensions
  • 3D Analyst
  • Geostatistical Analyst
  • Network Analyst
  • Spatial Analyst
 • Erdas Imagine 8.5
 • ArcView 3.2
 • ArcView Image Analysis

Κυριότερα όργανα (hardware)
 • Ψηφιοποιητής (Scanner)  A0 Anatech Evolution
 • Σχεδιογράφος (Plotter)  A0 Designjet T 1100 (107 cm)
 • Εκτυπωτής (Printer)  HP color Laser A3
 • Η/Υ (desktop)  υψηλών προδιαγραφών & περιφερειακά
 • Η/Υ (pocket pc)
 • Δέκτες GPS & dGPS

Δέκτής dGPS

Δέκτες GPS

Σχεδιογράφος (Plotter)  A0 Designjet T1100 (107 cm).

Ψηφιοποιητής (Scanner)  A0 Anatech Evolution

 
 


Developed and Designed by