ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ
Αντικείμενο Εργαστηρίου:

Το εργαστήριο ασχολείται με το κύριο αντικείμενο του Ινστιτούτου, ήτοι τη χαρτογράφηση και η ταξινόμηση των γεωργικών κυρίως εδαφών της χώρας, με τελικό στόχο την αξιολόγηση και το σχεδιασμό ορθολογικών και αειφόρων χρήσεων της γης.

  • Υπεύθυνος:
  • Ερευνητές:
  • Επιστημονικό Προσωπικό:
    • Παναγιώτης Ράπτης, Γεωλόγος
 
 


Developed and Designed by