ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΘΡΕΨΗΣ ΦΥΤΩΝ
Αντικείμενο Εργαστηρίου:

Το αντικείμενο του εργαστηρίου αυτού είναι η μελέτη των εδαφικών παραγόντων που καθορίζουν τη δυνατότητα του εδάφους να παρέχει θρεπτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα στην ανάπτυξη των φυτών, τις απαιτήσεις σε θρεπτικά και τους παράγοντες που επηρεάζουν την απορρόφηση  αυτών από τα φυτά.

  • Υπεύθυνος:
  • Επιστημονικό Προσωπικό:
    • Δρ. Χρήστος Νούλας, Γεωπόνος
 
 


Developed and Designed by