ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Αντικείμενο Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο αυτό ασχολείται κυρίως με τη μελέτη των παραγόντων που μειώνουν την ικανότητα του εδάφους να εκφράζει τις λειτουργίες του, την υποβάθμιση της ποιότητας των νερών, τις μεθόδους αποκατάστασης της ποιότητας των εδαφών και νερών και της γεωργικής αξιοποίησης κυρίως των γεωργικών και αστικών αποβλήτων.

  • Υπεύθυνος: Δρ. Δρ. Χρίστος Τσαντήλας, Τακτικός Ερευνητής
  • Ερευνητές:
    • Δρ. Θεόδωρος Καρυώτης, Τακτικός Ερευνητής
  • Επιστημονικό Προσωπικό:
    • Μιλτιάδης Τζουβαλέκας Χημικός Μηχανικός
 
 


Developed and Designed by