ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
Αντικείμενο Εργαστηρίου:

Είναι η μελέτη των παραγόντων που καθορίζουν την ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων στη γεωργία, τις μεθόδους αρδεύσεων των γεωργικών καλλιεργειών και τις επιπτώσεις αυτών στην ποιότητα του εδάφους και των νερών.

  • Υπεύθυνος: Δρ. Ιωάννης Αλεξίου, Εντεταλμένος Ερευνητής
 
 


Developed and Designed by