ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Αντικείμενο Εργαστηρίου:

Αντικείμενο του εργαστηρίου είναι η παρατήρηση και παρακολούθηση της γης με σκοπό την επεξεργασία, διαχείριση και παρουσίαση δεδομένων και πληροφοριών με έμφαση στον αγροτικό τομέα.


  • Υπεύθυνος: Δρ. Λεωνίδας Τούλιος, Αναπληρωτής Ερευνητής
  • Επιστημονικό προσωπικό:
    • Αλέξανδρος Τσιτούρας, Γεωγράφος
 
 


Developed and Designed by