ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1 Γεωγραφική Δειγματοληψία 2007
2 Κοστολόγηση του αρδευτικού νερού στη λεκάνη απορροής του Πηνειού ποταμού (υπολεκάνη Τυρνάβου).
3 Γεωγραφική Δειγματοληψία 2006
4 Γεωγραφική Δειγματοληψία 2005
 


Developed and Designed by